Objective/Doelstelling

STRATEGY-OBJECTIVESOJECTIVE
HOMEWORK FOUNDATION (HWF) aims to realize, on the basis of innovative and sustainable strategies, affordable and sustainable housing solutions for the underprivileged in slum communities and low income settlements in developing countries and countries with emerging economies.

HWF chooses to work in an inclusive, entrepreneurial and capability focused  manner. By doing so, it not only creates sustainable housing solutions and improved socio economic perspectives at local level, but also establishes a strong network of governmental, business and people’s organizations that can continuously co-create new products and services in the battle against extreme poverty.

More details on `how we work` are described under Strategy.


DOELSTELLING
HOMEWORK FOUNDATION (HWF) stelt zich tot doel, op basis van innovatieve en duurzame strategieën, betaalbare en duurzame huisvestingsoplossingen te realiseren voor kansarmen in sloppenwijkgemeenschappen en laag inkomen nederzettingen in ontwikkelingslanden en landen met opkomende economieën. HWF kiest ervoor op een ondernemende en capaciteit gerichte manier te werken.

Aldoende, worden niet alleen duurzame huisvestingsoplossingen en betere sociaaleconomische perspectieven gecreëerd, maar wordt ook een sterk netwerk van overheid, bedrijfsleven en volksorganisaties ontwikkeld, dat zelfstandig afgeleide producten en diensten kan ontwikkelen in de strijd tegen extreme armoede.

Meer details over `hoe wij werken` zijn beschreven onder de Strategie.